Obmedzenia pre spoločníkov a konateľov s exekúciou – od 01.10.2020.

obmedzenia konatela a spolocnika s.r.o.

Právne novinky 04. septembra 2020

Zásadná novela Obchodného zákonníka, ktorá bola vykonaná zákonom č. 390/2019 Z.z. zaviedla niekoľko nových obmedzení pre osoby, ktoré „majú exekúciu“ a sú v spoločnostiach s.r.o. konateľmi alebo spoločníkmi. S účinnosťou od 01.10.2020 teda bude platiť nasledovné:

 

(1) Osoba s exekúciou nemôže založiť s.r.o.

Obchodnú spoločnosť s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako „povinný“ v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Zjednodušene povedané: osoba voči ktorej je možné vykonať exekúciu nemôže založiť s.r.o. Register poverení je verejný register v správe Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý obsahuje poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v návrhoch na vykonanie exekúcie doručených súdu. Poverenie na vykonanie exekúcie je právny akt, ktorý má priame právne účinky voči súdnemu exekútorovi. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu, a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať.

 

(2) Nadobudnúť alebo previesť obchodný podiel v s.r.o. nemôže osoba s exekúciou

Nadobudnúť alebo previesť obchodný podiel v s.r.o. nemôže osoba, ktorá je vedená ako povinná v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Inými slovami osoba voči ktorej je možné vykonať exekúciu nemôže nadobudnúť alebo previesť obchodný podiel v s.r.o.

 

(3) Za konateľa s.r.o. nemože byť menovaná osoba s exekúciou

Zákon toto obmedzenie vymedzuje pozitívne a to tak, že konateľom s.r.o. môže byť len taká fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra vedená ako povinná v registri poverení na vykonanie exekúcie.

 

(4) TIP: Vyššie uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na akcionárov a členov predstavenstva akciovej spoločnosti.

Zákon umožňuje podnikať osobám s exekúciou napr. cez akciovú spoločnosť pretože na akcionárov a členov predstavenstva, čo sú pozície obdobné ako spoločník a konateľ v spoločnosti s.r.o., sa toto obmedzenie nevzťahuje. Výhody akciovej spoločnosti sú nesporné, o čom sme napísali článok na našom blogu, ktorý nájdete tu: Výhody akciovej spoločnosti. 

 

Začnite podnikať bez obmedzenia ešte dnes s ready-made firmou

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.