100 % GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ | NERISKUJTE ZAMIETNUTIE REGISTRÁCIE | UŠETRITE AŽ 60 DNÍ A KOMUNIKÁCIU S ÚRADMI !

100 % garancia vrátenia peňazí ak neuspejeme

Celý proces prebieha online, nemusíte nikam chodiť

Máme know - how, ktoré zvyšuje úspešnosť registrácie

Registrácie vykonáva certifikovaný daňový poradca

AKO PREBIEHA REGISTRÁCIA ZA PLATITEĽA DPH?

1

Vyplňte online objednávku z pohodlia Vašej kancelárie

 • Vyplňte jednoduchý objednávkový formulár
 • Budeme vás kontaktovať v priebehu niekoľkých hodín
 • Poskytneme vám úvodnú konzultáciu
2

Daňový poradca pripraví stratégiu a podklady potrebné pre registráciu na DPH

 • Náš daňový poradca pripraví všetky podklady potrebné pre úspešnú registráciu spoločnosti na DPH
 • Nastavíme Vám tú nejlepšiu stratégiu k úspešnej registrácii za platiteľa DPH
 • Dodáte nám potrebné dokumenty a podklady potrebné pre registráciu za platiteľa DPH
3

Zaregistrujeme Vás na DPH a zastúpime Vás pred správcom dane

 • Pripravíme potrebnú dokumentáciu
 • Zabezpečíme potrebné podanie k registrácii za platiteľa DPH 
 • Zastúpime Vás pred správcom dane
4

Do 30 dní dostanete osvedčenie o registrácii za platiteľa DPH (kartička IČ DPH)

 • Do 21 dní daňový úrad sprocesuje registráciu na DPH
 • Následne zabezpečíme doručenie osvedčení o registrácii na DPH

PREČO VYUŽIŤ SLUŽBY SetupMART?

SKÚSENOSTI

Sprocesovali sme už stovky registrácii za platiteľa DPH a načerpali sme pri tom množstvo skúseností, naši klienti to potvrdzujú

SPOĽAHLIVOSŤ

Spoliehajú sa na nás veľkí developeri, popredné advokátske kancelárie, ale aj malí podnikatelia, poznáme business. O tom svedčia aj naše referencie

ODBORNOSŤ

Našich klientov obsluhujú certifikovaní daňoví poradcovia a vyštudovaní právnici, nie sme len obyčajní predajcovia firiem

REGISTROVANIE K DPH POSKYTUJEME V CELEJ SR

rozumieme, že potrebujete byť efektívni, preto sme flexibilní a ak to bude potrebné, pricestujeme za Vami

GARANCIA DAŇOVÉHO PORADCU

Registráciu pre daň z pridanej hodnoty sprocesuje daňový poradca zapísaný v komore daňových poradcov

100% GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

V prípade, že sa nám nepodarí Vašu spoločnosť registrovať za platcu DPH, garantujeme Vám vrátenie 100% čiastky za naše služby.

               OBJEDNAŤ REGISTRÁCIU NA DPH

POVINNÁ REGISTRÁCIA NA DPH PO DOSIAHNUTÍ OBRATU

Povinnú registráciu tzv. zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má zdaniteľná osoba, so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v SR a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

To znamená, že pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky:

 • Žiadateľ o registráciu je zdaniteľnou osobou, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH
 • Výška dosiahnutého obratu za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov je 49 790 eur a viac

Pri registrácii podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH (po dosiahnutí zákonného obratu) sa spoločnosť stáva platiteľom dane. Má povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a má právo na odpočítanie dane.

 

REGISTRÁCIA PODĽA § 7a ZÁKONA O DPH Z TITULU DODANIA (PRIJATIA) SLUŽBY DO (ZO) ZAHRANIČIA

Registráciu osoby, neregistrovanej na DPH, pri prijatí a dodaní služieb z/do iného členského štátu upravuje § 7a zákona o DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, je povinná sa registrovať:

 • Pred prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej jej vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH alebo
 • Pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Medzi služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, patria najmä: sprostredkovateľské služby, preprava tovaru, doplnkové služby pri preprave tovaru, ocenenie a práce na hmotnom hnuteľnom majetku, nájom hnuteľného majetku (s výnimkou krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov), reklamné, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, pridelenie zamestnancov, služby dodávané elektronickými prostriedkami.

DOBROVOĽNÁ REGISTRÁCIA NA DPH

Podnikateľ môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím obratu 49 790 eur určené pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty.

Pri podaní žiadosti za platiteľa DPH je dôležitou podmienokou:

 • či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH.

REGISTRÁCIA A PRIDELENIE IČ DPH

Každé podanie o dobrovoľnú registráciu správca dane posudzuje individuálne podľa činnosti podnikateľa a rozhodne, či žiadateľa zaregistruje.

Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Následne vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň (tzv. kartička IČ DPH) a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa podnikateľ stáva platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Správca dane nevyhovie žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH ak žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou.

V CENA 399 € JE ZAHRNUTÉ:

 • Daňové poradenstvo pred podaním žiadosti o registráciu za platiteľa DPH
 • Vypracovanie žiadosti o registráciu za platiteľa DPH a potrebných podkladov a dokumentov.
 • Nastavenie najlepšej stratégie postupu registrácie s cieľom úspešnej a a čo najrýchlejšej registrácie spoločnosti za platiteľa DPH.
 • Zastupovanie spoločnosti daňovým poradcom pred príslušným daňovým úradom v konaní o registrácii spoločnosti za platiteľa DPH.
 • Doručenie osvedčenia o registrácii na DPH.

VYBRANÉ REFERENCIE

Služby spoločnosti môžeme iba odporučiť. Opakovane sme kupovali s.r.o. pre našich klientov. Zástupcovia spoločnosti boli vždy veľmi profesionálni a ochotní. Dokumentácia na prevod bola rýchlo a kvalitne pripravená. Samozrejmosťou bolo prehľadné odovzdanie účtovníctva a absencia akéhokoľvek náznaku problému pri registrácii. Služba na vysokej úrovni.

(Peter Bartošík, partner v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby s.r.o.)

So službami pri kúpe ready-made spoločnosti registrovanej k DPH som bol spokojný na 100%. V procese kúpy som sa stretol s promptným, kvalitným a korektným prístupom. Ďakujem a určite sa na Vás obrátim aj v budúcnosti.

(Ján Bzik, konateľ spoločnosti Andros s.r.o. )

Pri kúpe našej sro sme na odporúčanie známych oslovili túto spoločnosť. Boli sme veľmi spokojní. Profesionálny, odborný a hlavne ľudský prístup.

(Gabika Cimbaľáková, konateľ GP Initium Novum s. r. o.)

Nemáte dostatok času? Kúpte si hotovú firmu registrovanú na DPH už za 1.999 €.

Aktuálna ponuka firiem s DPH

KONTAKT A OBJEDNÁVKA

Miroslav Vician Setupmart

JUDr. Miroslav Vician

vician@setupmart.com
+421 940 628 811

Mgr. Dominik Ondrišeje

ondriseje@setupmart.com
+421 940 601 033

O projekte www.SetupMART.com

www.SetupMART.com je projekt, ktorého ambíciou je vytvoriť online platformu vo forme eshop-u, kde si môžu naši klienti jednoducho a rýchlo zakúpiť ready made sro s dph a to z pohodlia ich domova. Našim cieľom je automatizovať proces tak, aby kupa sro platca DPH bola maximálne efektívna, aby sme skrátili dobu prípravy dokumentov na minimum, automatizovali tvorbu dokumentov a neskôr aj samotnú komunikáciu s úradmi. To všetko s cieľom poskytnúť klientom rýchly, kvalitný a cenovo dostupný online servis kúpy ready-made firmy. SetupMART.com vznikol ako prirodzená reakcia na dopyt trhu po ready-made spoločnostiach, ktoré sú registrované k DPH. Týmto projektom sa snažíme pomôcť podnikateľom, ale aj advokátskym a účtovným kanceláriám inkorporovať seba alebo svojich klientov ako platiteľov DPH. Predaju ready-made spoločností sa venujeme už od roku 2011 a máme za sebou bohaté skúsenosti a stovky obslúžených klientov. Sme team mladých, progresívnych právnikov a daňových poradcov, ktorí sa snažia klientovi doručiť maximálny výkon.

Napíšte nám

100%

garancia vrátenia peňazí

Spoločnosti registrované na DPH