Zrušenie spoločnosti súdom z dôvodu neuloženia účtovnej závierky – zmena od 01.10.2020

Právne novinky 06. septembra 2020

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bola vykonaná zákonom č. 390/2019 Z.z. zaviedla zásadné zmeny spojené s neuložením účtovnej závierky do zbierky listín. Zmeny platia s účinnosťou od 01.10.2020.

 

Neuloženie účtovnej závierky do zbierky listín – stav do 01.10.2020  

Pravidlá, ktoré platia do 01.10.2020 umožňovali zrušenie spoločnosti súdom ak obchodná spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

 

Neuloženie účtovnej závierky do zbierky listín – stav od 01.10.2020

Podľa novej formulácie zákona platí, že súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení obchodnej spoločnosti, ak je spoločnosť v omeškaní so splnením povinnosti uložiť účtovnú závierku viac ako šesť mesiacov. Obchodné spoločnosti (a teda: a.s., j.s.a., s.r.o., družstvo a štátny podnik) sú povinné vložiť mimoriadnu a aj riadnu účtovnú závierku do zbierky listín a to do 9 mesiacov odo dňa jej zostavenia. A teda platí, že ak spoločnosť nevloží účtovnú závierku do zbierky ani v dodatočnej šesťmesačnej lehote (a teda do 15 mesiacov od jej vyhotovenia), nasleduje právny následok zrušenia spoločnosti súdom.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.