Zmeny v založení s.r.o. od 01.09.2018

Novinky 29. augusta 2018

S dlhmi v sociálnej poisťovni s.r.o. už nezaložíte

Novela obchodného zákonníka, ktorá je účinná od 01.09.2018 zaviedla zákaz založenia spoločnosti s ručením obmedzeným osobou, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. To znamená, že ak máte dlh na sociálnom poistení, s.r.o. založiť nemôžete. Rovnako však platí, že ak dlh voči Sociálnej poisťovni nemáte, ale ste vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, s.r.o. založiť nemôžete. V praxi sa stáva, že aj keď ste dlh splatili, môžete byť stále vedený v zozname dlžníkov. V tomto prípade je nutné urgovať Sociálnu poisťovňu o odstránenie zo zoznamu dlžníkov. Alebo môžete požiadať o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri. Odporúčame Vám aby ste si ešte pred založením s.r.o. preverili, či ste v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

 

Výnimka potvrdzujúca pravidlo

Zákon pripúšťa aj takú možnosť, že s.r.o. založíte aj keď ste vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. V prípade, že Vám Sociálna poisťovňa vystaví súhlas so založením s.r.o., môžete spoločnosť založiť aj keď ste v zozname vedený. Takýto súhlas Sociálnej poisťovne sa potom prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

 

Od 01.09.2018 sa nemusí dokladať súhlas správcu dane so založením s.r.o.

Rovnako ako pri dlhoch voči Sociálnej poisťovni aj pri dlhoch voči daňovému úradu platí, že s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov. Novela obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.09.2018 zaviedla pravidlo, že pri založení s.r.o. sa už nemusí žiadať súhlas spavcu dane so zápisom zakladateľa do obchodného registra. Ten ste museli do 31.08.2018 žiadať od daňového úradu a dokladovať ho obchodnému registru. Vydanie súhlasu správcu dane trvalo 5 pracovných dní. Táto povinnosť Vám po novom odpadá a obchodný register si bude existenciu dlhov voči daňovému úradu a Sociálnej poisťovni preverovať sám. Zákon však pripúšťa aj možnosť, že s.r.o. založíte aj keď ste vedený v zozname daňových dlžníkov. V prípade, že Vám daňový úrad vystaví súhlas so založením s.r.o., môžete s.r.o. založiť aj keď ste v zozname vedený. Takýto súhlas sa potom prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

 

Zákaz založenia s.r.o. sa nevzťahuje na zakladateľov, ktorí sú zahraničné osoby

Vyššie uvedené obmedzenia pri založení slovenskej s.r.o. sa nevzťahujú na zahraničné právnické a fyzické osoby so sídlom alebo miestom bydliska mimo Slovenskej republiky. Tuto vidíme nedokonalosť formulácie obmedzenia pri založení s.r.o.. Pretože aj osoba, ktorá ma nedoplatky na daniach a poistnom môže toto obmedzenie obísť. A to tak, že sa stane spoločníkom napr. v českej s.r.o., ktorá potom založí slovenskú s.r.o. Samozrejme česká s.r.o. ako zakladateľ nebude musieť dokladať súhlas správcu dane a súhlas Sociálnej poisťovne a nebude sa na ňu vzťahovať ani žiadne z vyššie uvedených obmedzení. A to aj vtedy ak je slovenská s.r.o. v skutočnosti ovládaná slovenskou osobou s dlhmi na daniach a poistnom.

 

Záver

Po novom už teda nebude potrebné preukazovať obchodnému registru bezdlžnosť zakladateľov s.r.o. súhlasom správcu dane. Súdy si budú overovať bezdlžnosť sami a Vy tak nemusíte čakať 5 pracovných dní na vydanie súhlasu spavcu dane a odpadne Vám aj zbytočná byrokracia spojená s vydávaním súhlasu správcu dane.

 

Ušetrite čas a kúpte si hotovú ready made firmu s DPH registráciou

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.