Ready-made akciové spoločnosti v ponuke SetupMART | Novinka.

ready made as akciova spolocnost

Novinky 15. januára 2021

V SetupMART-e rozširujeme ponuku o ready-made akciové spoločnosti a.s.

Našu ponuku ready-made spoločností sme rozšírili o ponuku ready made firiem s právnou formou akciových spoločností (a.s.).  Tieto spoločnosti boli založené v roku 2021 našou spoločnosťou a nevykonávali žiadnu činnosť.

 

Aké výhody má podnikanie formou akciovej spoločnosti? 

 • akciová spoločnosť má vysokú mieru kredibility a dôveryhodnosti a teda celkovo lepší image ako iné právne formy obchodných spoločností,
 • a.s. má možnosť kapitalizovať sa formou emisie akcií a získať tak väčšie množstvo finančných prostriedkov pre svoj projekt,
 • nemá obmedzený počet akcionárov,
 • akcionár neručí za záväzky akciovej spoločnosti,
 • čiastočná anonymita akcionárov.

 

Naše akciové spoločnosti a.s. spĺňajú tieto parametre: 

 • sú 100% vlastnené našou spoločnosťou – jediným akcionárom ready-made a.s. je naša spoločnosť SetupMART s.r.o.
 • majú riadne splatené základné imanie vo výške 25.000,- EUR – základné imanie akciovej spoločnosti je splatené jediným akcionárom v plnej výške 25.000,- EUR. Základné iamanie je riadne odovzdané klientovi pri kúpe akcií ready-made a.s.
 • majú otvorený bankový účet – každá ready-made firma má zriadený bezplatný bankový učet vo Fio banke.
 • sú pripravené na okamžitý prevod – v mene akciovej spoločnosti môžete konať ako člen predstavenstva už v priebehu 24 hodín. Tak rýchlo dokážeme zabezpečiť vyhotovenie dokumentov a notárskej zápisnice o právnom úkone.
 • nemajú uzatvorené žiadne zmluvy – ready-made akciové spoločnosti nemajú uzatvorené žiadne zmluvy okrem zmluvy o vedení podnikateľského účtu vo Fio banke a.s.
 • nemajú záväzky (peňažné, zmluvné alebo iné…)
 • garantujeme ich bezdĺžnosť – bezdĺžnosť akciovej spoločnosti Vám garantujeme zmluvne pod hrozbou náhrady škody.
 • majú riadne vedené účtovníctvo daňovým poradcom

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. čísle: +421 940 601 033 alebo emailom na info@setupmart.com

 

Aktuálna ponuka akciových spoločností

 

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.