Poskytli sme služby spoločnosti CGL Investment holdings corporations LTD

Novinky 28. septembra 2023

Tlačové oznámenie

S hrdosťou oznamujeme, že spoločnosť SetupMART sa stala dodávateľom projektovej ready-made spoločnosti pre spoločnosť CGL. Spoločnosť CGL je popredným globálnym správcom súkromného kapitálu a investícií do infraštruktúry. S podporou silných dlhodobých kapitálových investorov začala spoločnosť CGL v roku 2018 svoje prvé sektorové investície zamerané na globálnu logistiku a skladovanie. V súčasnosti CGL vlastní a rozvíja viac ako 1,5 milióna štvorcových metrov logistických skladových priestorov v Európe a Ázii.

Zdroj: www.cglinv.com

 

 

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.