Oświadczenie o nieświadczeniu usług prawnych

Każdy użytkownik stron www.setupmart.com, www.setupmart.sk, www.setupmart.cz, www.setupmart.hu przyjmuje do wiadomości, że podane na nich informacje nie stanowią porady prawnej i dlatego nie mogą być za takie uważane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek oświadczenia zawarte na tych stronach. Niemniej jednak staramy się, aby zawartość witryny była dokładna. Firma SetupMART s.r.o. nie udziela porad prawnych ani podatkowych. Operator nie świadczy usług zgodnie z ustawą 586/2003 Dz. o rzecznictwo. W przypadku, gdy w ramach naszej działalności nasi klienci potrzebują usług prawnych, zwracamy się do osób uprawnionych do świadczenia tych usług (notariuszy, prawników) w celu ich świadczenia.

© 2024 SetupMART s.r.o.