Novinka – spoločnosti s históriou registrované k DPH v ponuke SetupMART

Novinky 20. marca 2019

Spoločnosti s históriou registrované k DPH v ponuke SetupMART s.r.o. 

Našu ponuku ready-made spoločností sme rozšírili o limitovanú ponuku ready made firiem registrovaných k DPH, ktoré majú históriu od roku 2013. Tieto spoločnosti boli založené v roku 2013 našou spoločnosťou a vykonávali len minimálnu činnosť. Spoločnosť s históriou je taká, ktorá má niekoľko rokov, vykonávala minimálnu podnikateľskú činnosť a je pripravená na odkúpenie klientom.

 

Kedy sa oplatí kúpiť spoločnosť s históriou? 

 • hlásite sa do tendru a potrebujete aby Vaša s.r.o. existovalu určitú dobu
 • hlásite sa do verejného obstarávania a potrebujete aby Vaša s.r.o. existovala už dlhšie a bola platiteľom DPH
 • žiadate o úver v banke
 • potrebujete mať image spoločnosti, ktorá pôsobí na trhu dlhšie obdobie
 • potrebujete podnikať ako platca DPH
 • žiadate o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a podmienkou je aj vek spoločnosti

 

Spoločnosti s históriou spĺňajú tieto parametre: 

 • sú registrované k DPH ako mesační platcovia DPH
 • registrované boli certifikovaným daňovým poradcom
 • podnikali len minimálne (obraty len do 200,- EUR ročne)
 • sú 100% vlastnené našou spoločnosťou
 • nemajú uzatvorené žiadne zmluvy
 • nemajú záväzky (peňažné, zmluvné alebo iné.)
 • garantujeme ich bezdĺžnosť
 • majú riadne vedené a kompletné účtovnictvo vedené daňovým poradcom
 • maju otvorený bankový účet

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. čísle: +421 940 601 033 alebo emailom na info@setupmart.com

 

Aktuálna ponuka spoločností s históriou

 

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.