Novinka: Posúvame sa na ďalší level, automatizujeme korporátne služby.

Novinky 22. júna 2019

Zavádzame automatickú tvorbu prevodových dokumentov. 

Sme hrdí na to, že Vám môžeme oznámiť, že v spolupráci s IT firmou INVELITY a našimi právnikmi sme vyvinuli unikátny systém na tvorbu a generovanie prevodovej dokumentácie. Vytvorili sme program, ktorý vygeneruje kompletnú prevodovú dokumentáciu potrebnú na prevod ready-made spoločnosti a to na základe vyplneného online formulára klientom. Zrýchlujeme a zjednodušujeme tak celý proces kúpy ready-made spoločnosti a posunuli sme sa tak o krok bližšie k nášmu cieľu, ktorým je vytvorenie plne automatizovaného systému na predaj ready-made firiem.

 

0% chybovosť a prevodové dokumenty pripravené do 1 minúty.

V praxi to znamená, že hneď ako klient vyplní inteligentný formulár na našej stránke (vyplnenie osobných údajov a informácií o zmenách, ktoré sa majú v ready made spoločnosti vykonať) systém okamžite vygeneruje prevodové dokumentyPríprava prevodovej dokumentácie bežne trvá právnikom aj niekoľko dní. Náš systém to zvládne do sekundy. Ďalšou podstatnou výhodou je, že eliminujeme aj ľudský faktor a teda aj % chybovosti zrážame na minimum. Dokumenty sa tvoria na zákalde dopredu stanovených logických viet a výrokov a teda systém vždy presne vie aké dokumenty zvoliť. Údaje do dokumentov vpisuje sám systém a teda chyby, ktoré môžu vzniknúť pri prepisovaní údajov sú eliminované na nulu.

 

Výsledkom budú efektívnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie korporátne služby. 

Týmto spôsobom sme schopní poskytovať naozaj rýchle a kvalitné služby kúpy ready-made spoločnosti, ktoré si nevyžadujú drahé ľudské zdroje a veľkú aktivitu klienta. Klient si môže všetko vyklikať na našej stránke z pohodlia svojej kancelárie. Týmto krokom sa radíme medzi inovatívne spoločnosti na trhu poskytovania online korporátnych služieb.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.