Čo je to ready-made s.r.o. platca DPH?

Ready made firmy 11. júla 2018

Dobrá ready made firma je ako dobré espresso, musí byť kvalitná, dodaná rýchlo a musí vás riadne nakopnúť! Prečítajte si náš článok v ktorom Vám vysvetlíme pojem ready-made spoločnosť registrovaná k DPH, aké sú jej charakteristiky, výhody a kedy sa oplatí ready-made firmu kúpiť.

 

Čo je to ready-made firma s DPH?

Ready made firma s DPH je obchodná spoločnosť s.r.o. resp. spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o spoločnosť, ktorá bola založená len za účelom jej predaja podnikateľom, ktorí potrebujú realizovať svoj podnikateľský zámer v krátkom čase ako platiteľia DPH.

 

Aké vlastnosti má ready-made firma registrovaná k DPH?

V prvom rade treba spomenúť, že pojem ready-made firma nie je zákonom stanovený pojem. Je to praxou zaužívané označenie obchodnej spoločnosti, ktorá je určená na predaj. Preto aj nasledovné vlastnosti nemusia byť úplne presné, ale vychádzajú zo zaužitej praxe. Každá ready made s.r.o. platca DPH by mala spĺňat nasledovné charakteristiky:

 • je riadne zapísaná v obchodnom registri,
 • má pridelené IČO,
 • má pridelené DIČ a IČ DPH,
 • má riadne splatené základné imanie minimálne vo výške 5.000,- EUR,
 • nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť,
 • je pripravená na jej rýchly prevod klientovi,
 • nemá záväzky a ani pohľadávky.

 

Aké sú výhody ready-made firmy platcu DPH?

Ready-made s.r.o. platca DPH má niekoľko výhod. Každá z výhod je subjektívna a vždy závisí od konkrétnej potreby podnikateľa. Nižšie spomenieme najčastejšie výhody:

 • časová úspora: s ready made firmou sa dá podnikať takmer okamžite a to už po podpise prevodových dokumentov. Podnikateľ tak usporí viac než 90 dní času a veľké množstvo zbytočnej byrokracie.
 • úspora na DPH: najčastejším dôvodom je samotná registrácia k DPH a možnosť odpočtu DPH pri prvých investíciách do podnikania. Podnikateľ si môže odpočítať DPH vo výške 20% z faktúr od jeho dodávateľov, ktorí sú platiteľmi DPH.
 • nulové riziko daňovej zábezpeky: kúpou s.r.o. už registrovanej k DPH sa podnikateľ vyhne riziku vyrúbenia tzv. daňovej zábezpeky pri registrácii spoločnosti k DPH. Zábezpeka na daň je suma, ktorú môže ale aj nemusí vyrúbiť daňový úrad pri registrácii firmy k DPH. Zábezpeka sa skladá na 12 mesiacov bezúročne na účet daňového úradu. Po 12 mesiacoch ju daňový úrad podnikateľovi vráti.

 

Kedy sa oplatí kúpiť si ready-made s.r.o. registrovanú k DPH?

Firmy registrovné k dph nepatria medzi najlacnejšie, preto je rozumné jej kúpu zvážiť. Každý kvalitný poradca Vás do kúpy firmy nebude tlačiť, ale obstaranie ready-made firmy bude vidieť skôr ako investíciu, ktorá musí mať ekonomický zmysel. Aj tu platí pravidlo jedinečnosti každej situácie, ale z praxe vieme, že najčastejšie sa oplatí kúpa ready-made firmy v nasledovných prípadoch:

 • ste v reťazci medzi dodávateľmi a odberateľmi tovarov a služieb, ktorí sú platiteľmi DPH. Ak chcete byť v cenovom boji konkurencieschopný potrebujete byť platiteľmi DPH. V takomto prípade je pre vás výhodné byť platiteľom DPH, pretože si sami môžete uplatniť odpočet DPH na vstupe, ktorá je súčasťou nakupovaných tovarov a služieb a súčasne v cenách svojich dodávok uplatňujete daň na výstupe, ktorú si zase môžu odpočítať vaši odberatelia.
 • čaká vás vysoká investícia do podnikania a môžete si odrátať DPH na vstupe od svojich dodávateľov, ktorí sú platiteľmi DPH. Ideálne ak je výška DPH, ktorú Vám štát vráti vyššia ako cena ready-made spoločnosti.
 • potrebujete konať ako platiteľ DPH v priebehu niekoľkých dní pretože to od vás vyžaduje situácia alebo vaši obchodní partneri. V mene firmy môžete konať v priebehu niekoľkých hodín a to už momentom podpisu dokumentov.

 

Záver

Ready-made firma reg. k DPH je dnes už štandardným nástrojom podnikateľov, ktorý im pomáha pri ich biznise. Ready made firmy registrované k DPH zbavujú podnikateľov byrokracie a šetria im čas a najmä peniaze. Kúpa ready-made firmy by však mala byť v prvom rade investíciou, ktorá Vám niečo prinesie, či už to bude efektivita, ušetrená DPH alebo lepšie postavenie na trhu. Nie menej dôležitou súčasťou kúpy firmy je aj poradenská spoločnosť, ktorá vám okrem kvalitnej ready-made spoločnosti poskytne aj kvalitný a odborný servis.

Aktuálna ponuka ready made firiem s DPH registráciou

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.