Často kladené otázky pri kúpe ready-made s.r.o.

Ready made firmy 10. novembra 2023

Čo sa naś pýtajú klienti pri kúpe ready-made firmy?

V našom blogu sa venujem poskytovaniu informácií o ready-made spoločnostiach na Slovensku. Dnes sa zameriame na najčastejšie otázky, ktoré mi klienti kladú pri kúpe ready-made s.r.o. Mojím cieľom je poskytnúť vám jasné a užitočné odpovede, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

 

1. Čo presne je ready-made s.r.o.?

Ready-made s.r.o. je spoločnosť, ktorá už bola založená a zaregistrovaná, ale ešte nevykonávala žiadnu obchodnú činnosť. Tento typ spoločnosti je ideálny pre tých, ktorí chcú začať podnikať ihneď bez dlhého a komplikovaného procesu založenia novej spoločnosti. Ide o spoločnosť s.r.o., ktorá má všetky potrebné registrácia potrebné pre podnikanie (DIČ, IČ DPH, IČO) a niektoré majú aj otvorený bankový účet.

 

2. Ako dlho trvá prevod ready-made s.r.o.?

Jednou z najväčších výhod ready-made s.r.o. je rýchlosť. Prevod vlastníctva takejto spoločnosti môže byť dokončený už do niekoľkých dní. Tento proces je podstatne rýchlejší než založenie novej spoločnosti od základov, čo môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov. Dokumenty k prevodu ready-made spoločnosti vieme pripraviť do 24 hodín. Od podpisu dokumentov môžete konať v mene spoločnosti ako jej konateľ. Zápis zmeny spoločníka a konateľa v obchodnom registri trvá cca 10 dní, ale má len informatívny charakter.

 

3. Aké sú náklady na kúpu ready-made s.r.o.?

Cena ready-made s.r.o. sa môže líšiť v závislosti od toho či ide o spoločnosť, ktorá je registrovaná na DPH alebo nie. Ready-made s.r.o. neplatca DPH stojí od 299 € s využitím virtuálneo sídla na jeden rok, alebo 399 € bez využitia registračného sídla. Ready-made s.r.o. platca DPH stojí od 1.700 €.

 

4. Je ready-made s.r.o. vhodná pre každého?

Ready-made s.r.o. je ideálna pre podnikateľov, ktorí chcú začať podnikať okamžite a nemajú čas na založenie novej spoločnosti. Avšak, ak máte špecifické požiadavky alebo plánujete špecifický druh podnikania, môže byť lepšie založiť si spoločnosť od začiatku.

 

5. Ako je zabezpečená bezpečnosť kúpy? Môžu mať ready-made s.r.o. nejaké záväzky? 

Bezpečnosť a legitímnosť kúpy ready-made s.r.o. je zabezpečená prostredníctvom dôkladného overenia spoločnosti, vrátane jej histórie a finančnej situácie. Právnu a účtovnú perfketnosť našich ready-made firiem garantujeme v rámci prevodovej dokumentácie, konkrétne cez vyhlásenia a záruky prevodcu obchodného podielu, ktoré dávame po hrozbou náhrady škody klientom.

 

6. Má ready-made s.r.o. otvorený účet v banke?

Toto je jedna z prvých otázok, ktorú mi klienti kladú. Väčšina ready-made s.r.o. spoločností má už otvorený bankový účet v ČSOB banke alebo vo VÚB banke. Toto je výhodné, pretože eliminuje potrebu dlhého a niekedy zložitého procesu otvárania firemného účtu. V niektorých prípadoch klientom otvárame účty aj v iných bankách.

 

7. Je ready – made s.r.o. registrovaná na DPH?

Registrovanie na DPH je často nutné pre podnikateľskú činnosť. Mnohé ready-made s.r.o. sú už na DPH registrované, čo vám môže ušetriť čas a administratívne úsilie. Takéto firmy sú však drahšie ako neplatcovia DPH.

 

8. Môžem si zmeniť obchodné meno kupovanej ready-made s.r.o.?

Áno, obchodné mená ready-made spoločností sú zvyčajne univerzálne, aby vyhovovali širokému spektru podnikateľských zámerov. Pri prevode vlastníctva k ready-made firme si môžete zmeniť obchodné meno podľa vašich predstáv, a to v cene spoločnosti.

 

9. Môžete mi poskytnúť virtuálne sídlo k ready-made s.r.o.?

Áno,  virtuálneho sídla je bežná služba, ktorú mnohé spoločnosti poskytujúce ready-made s.r.o. ponúkajú. Toto riešenie je výhodné pre tých, ktorí nepotrebujú fyzickú kanceláriu alebo chcú adresu v prestížnej lokalite. Naša spoločnosť vám rada poskytne nasledovné registračne sídla:

 • Tallerova 4, Bratislava
 • Račianska 88 B, Bratislava
 • Zámocká 3, Bratislava
 • Košická 52, Bratislava
 • Námestie SNP 23, Bratislava

 

10. Aké údaje odo mňa potrebujete k prevodu ready-made s.r.o.?

Pri prevode ready-made s.r.o. je potrebné poskytnúť základné osobné údaje, ako je:

 • osobné údaje budúcich spoločníkov v rozsahu ich občianskeho preukazu a určenie výšky ich obchodných podielov (napr. % alebo v €).
 • osobné údaje budúcich konateľov v rozsahu ich občianskych preukazov.
 • adresu budúceho sídla spoločnosti.
 • predmety podnikania spoločnosti, ktoré by mala mať s.r.o. zapísané.
 • budúce obchodné meno spoločnosti.
 • môžeme požadovať aj ďalšie doklady ako je napr. výpis z obchodného registra spoločníka právnickej osoby, alebo výpis z registra trestov budúceho konateľa spoločnosti ak je zahraničnou osobou a pod.

 

11. Môžete rozšíriť predmety podnikania ready-made s.r.o. v cene spoločnosti? Alebo sa za to extra platí? 

Rozšírenie bežných a voľných predmetov podnikania je často možné a je zahrnuté v cene. Výnimkou sú prípady, kedy je rozšírenie predmetu podnikania veľmi komplikované a teda prevyšuje náklady na kúpu s.r.o. Ako napr. zápis nákladnej cestnej dopravy do obchodného registra a vybavenie povolenia na nákladnú dopravu a pod.

 

12. Je v cene ready-made s.r.o. aj zmena konečných užívateľov výhod?

Nie, zmena konečných užívateľov výhod (KUV) nie je štandardnou súčasťou procesu prevodu a zvyčajne nie je zahrnutá v cene. A to kvôli tomu, že pozadie skutočných vlastníkov môže byť komplikované a náročné na identifikáciu, kedy by prevyšovalo náklady na kúpu s.r.o. Preto je zápis zmeny KÚV nacenení samostatne po úvodnej konzultácii.

 

13. Je možné aby ready-made s.r.o. kúpil cudzinec z Európskej Únie?

Áno, občania Európskej únie majú právo kúpiť a vlastniť ready-made s.r.o. na Slovensku ako jej spoločníci. Proces kúpy je pre nich veľmi podobný ako pre slovenských občanov, s niektorými malými rozdielmi v dokumentácii.

 

14. Je možné aby ready-made s.r.o. kúpil cudzinec z krajiny mimo Európskej Únie?

Cudzinci z krajín mimo EÚ majú tiež možnosť kúpiť ready-made s.r.o. na Slovensku ako spoločníci. Môžu však potrebovať dodatočné povolenia alebo musia splniť špecifické požiadavky, ako je napríklad povolenie na pobyt a to ak by chceli byť nie len spoločníci s.r.o., ale aj jej konatelia.

 

15. Kto môže byť menovaný za konateľa ready-ade s.r.o.?

Za konateľa ready-made s.r.o. môže byť menovaná akákoľvek fyzická osoba splňujúca zákonné požiadavky. Konateľ musí spĺňať tieto požiadavky:

 • vek 18 rokov,
 • má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
 • konateĺom nemôže byť osoba, ktorá je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinná vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

 

16. Mám nedoplatky na daniach, môžem byť spoločníkom Ready-Made s.r.o.?

Nedoplatky na daniach nemusia automaticky znemožňovať byť spoločníkom ready-made s.r.o., ale môžu byť predmetom skúmania pri prevode spoločnosti. Všeobecne platí, že osoba zapísaná v zozname daňových dlžníkov nemôže byť spoločníkom spolončosti, ibaže by daňový úrad vydal aj napriek tejto skutočnosti síuhlas so zápisom takejto osoby do obchodného registra.

 

17. Mám exekúciu, môžem byť spoločníkom a konateľom Ready-Made s.r.o.?

Spoločníkom v s.r.o. nemôže byť osoba aj vtedy, ak je ako povinná vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

 

18. Môžem mať sídlo firmy v byte?

Áno, na Slovensku je možné mať sídlo firmy v byte.

 

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.