Asistovali sme spoločnosti YIT Slovakia a.s.

Tlačové oznámenie 05. marca 2018

Tlačové oznámenie

Sme hrdí na to, že Vám môžeme oznámiť, že SetupMART slúžil ako poradca a dodávateľ projektových ready-made spoločností pre spoločnosť YIT Slovakia a.s. Spoločnosť YIT je nadnárodnou stavebnou a developerskou spoločnosťou. Naše služby predaja ready-made firiem sme YIT poskytli v súvislosti s novým developerským projektom Pradiareň 1900.

 

YIT Slovakia a.s.

V spolupráci so svojimi zákazníkmi vytvára YIT funkčnejšie, atraktívnejšie a trvalo udržateľnejšie mestá a prostredie pre život. YIT rozvíja svoje projekty v 11 krajinách, konkrétne vo Fínsku, Rusku, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike.

 

Projekt Pradiareň 1900

V roku 1900 sa zrodil projekt Bratislavskej cvernovej továrne, ktorého myšlienkou bola budova Pradiarne. Tá sa stala symbolom vtedajšej priemyselnej doby. Cieľom YIT je zachovanie a rozvinutie ducha tejto jedinečnej stavby, čím zanecháme unikátnu industriálnu stopu Bratislavy aj pre ďalšie generácie. Pradiareň 1900 predstavuje miesto, kde pracovné prostredie a business dostanú nový rozmer. Spája unikátny štandard priestorov, vyspelé technológie a jedinečný genius loci tohto miesta.

 

Galéria projektu Pradiereň 1900

Zdroje: www.yit.sk

Dátum: 05.03.2018

Tagy: Referencie, Tlačové oznámenie

Miroslav Vician Setupmart

Autor: JUDr. Miroslav Vician

Miroslav je spoluzakladateľ projektu SetupMART a daňový poradca. V tíme SteupMART má na starosti daňovú a účtovnú agendu spoločností. Daniam a účtovníctvu sa venuje už viac ako 10 rokov, od roku 2016 je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Titul doktor práv získal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici po úspešnom obhájení rigoróznej práce na tému Daň z pridanej hodnoty v tuzemsku.