Časté obavy pri kúpe prvej ready made firmy

Ready made firmy 12. júla 2018

Každý podnikateľ skôr či neskôr zistí, že biznis je džungla. Je v nej plno predátorov a nástrah, ale aj šťavnaté ovocie. Všetci chceme kus šťavnatého ovocia, však? Preto sa v podnikaní oplatí ostražitosť. Obavy z kúpy prvej ready-made firmy sú prirodzené. Prezradím Vám najčastejšie obavy pri kúpe prvej ready made firmy a poradím vám ako sa ich zbaviť.

(1) Je kúpa ready-made firmy bezpečná? Ešte nikdy som žiadnu nekupoval.

Ready made firma je úplne bezpečný spôsob ako začať podnikať. Kupujete ready made firmu prvý krát a máte obavy? je to úplne v poriadku. Je na dobrom predajcovi aby vás krok za krokom previedol procesom kúpy firmy. Ako budete vedieť, že nákup ready-made firmy prebieha na profesionálnej úrovni? Tu uvádzam základné kroky v procese kúpy ready-made firmy, ktoré by pri predaji nemali chýbať:

 • cenová ponuka – seriózny predajca firiem vám pošle oficiálnu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať základné údaje o ready made firme.
 • oboznámenie sa so zakladateľskou dokumentáciou – mali by vám byť riadne predstavené zakladateľské dokumenty spoločnosti (zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, kartičky DIČ a IČ DPH).
 • oboznámenie sa s účtovníctvom ready made firmy – predajca by vám mal poslať aktuálne výstupy z účtovníctva ako napr. hlavnú knihu, účtovnú závierku alebo účtovný denník. Dokumenty si dajte skontrolovať svojmu účtovnému poradcovi.
 • špecifikácia zmien klientom a zber údajov – následne špecifikujete zmeny, ktoré chcete v spoločnosti vykonať (zmena obchodného mena, zloženie spoločníkov a konateľov firmy, nové sídlo spoločnosti a predmety podnikania).
 • príprava a návrh prevodovej dokumentácie – predajca vypracuje návrh prevodovej dokumentácie, ktoré by vám mal poslať na pripominekovanie a schválenie ešte pred samostným stretnutím.
 • vzájomné odsúhlasenie prevodovej dokumentácie – potom by ste si mali odsúhlasiť finálnu verziu znenia prevodovej dokumentácie.
 • stretnutie a podpis prevodových dokumentov + odovzdanie účtovníctva – podpis dokumentov by mal prebiehať spoločne a pred notárom. Následne by vám malo byť preberacím protokolom odovzdané účtovníctvo.
 • zápis zmien v obchodnom registri – po podpise dokumentov nasleduje práca predajcu, ktorý by mal zabezpečiť prípadné rozšírenie predmetov podnikania a zápis všetkých zmien v obchodnom registri (zmena obchodného mena a sídla, zmena spoločníkov a konateľov firmy, a zmena predmetov činnosti).
 • povinnosti po prevode – po zápise zmien v obchodnom registri by mal predajca oznámiť zmeny príslušným úradom a pomôcť vám so zriadením elektronickej komunikácie na daňovom úrade.

 

(2) Čo ak bude mať ready-made firma záväzky? (zmluvné, peňažné a pod…)

Najčastejšou obavou je zadĺženosť firmy. Je samozrejmosťou, že kvalitná ready-made firma nemá záväzky a nikdy nepodnikala. Etablovaný predajca ready made firiem si dnes nedovolí predávať zadĺžené firmy, preto je skutočne veľmi nízka prevadepodobnosť, že kúpite zadĺženú ready made firmu. Pre istotu však uvádzam na aké záväzky si máte dať pozor:

 • zmluvné – podpísané zmluvy – firma by nemala mať podpísané žiadne zmluvy;
 • peňažné – neuhradené faktúry – samozrejmosťou je absencia neuhradených faktúr;
 • účast v súdnych sporoch  – presvedčte sa o tom, že firma nevedie žiadne súdne spory;
 • konkurz alebo likvidácia.

Predajca by mal zmluvne garantovať a to aj pod hrozbou náhrady škody, že spoločnosť nemá:

 • dlhy
 • majetok
 • zamestnancov
 • podpísané zmluvy
 • vystavené zmenky a pod.

Neexistencia dlhov voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu sa dajú doložiť aj oficiálnymi potvrdeniami. Tiež sa dá zabezpečiť súdne potvrdenie o tom, že spoločnosť nie je v konkurze alebo v likvidácii. Je absolútne na mieste ak si tieto dokumenty vyžiadate.

 

(3) Ako zistím či ready made firma vykonávala podnikateľskú činnosť?

Dobrá ready-made firma by mala byť čo najmladšia. Ideálne ak kupujete firmu, ktorá bola založená len niekoľko mesiacov pred jej kúpou. Čím je ready made firma mladšia, tým je menšie riziko, že vykonávala podnikateľskú činnosť. Verejne dostupné a bezplatné údaje o každej firme nájdete na stránke www.finstat.sk. Na finstate môžete vidieť základné účtovné a daňové informácie o spoločnosti. Nájdete tu aj údaje o dlhoch firmy, jej zisku a tržbách za posledný rok – viď obrázok:

 

 

Fakt, že firma nevykonávala podnikateľskú činnosť by ste mali vedieť vyčítať aj z účtovnej dokumentácie ready-made firmy, ktorú dostanete od predajcu. Tento fakt by mal predajca garantovať v zmluve o prevode obchodného podielu a účtovná závierka alebo hlavná kniha by mali byť prílohou k zmluve o prevode obchodného podielu. Účtovný dokument v ktorom môžete vidieť všetky ekonomické pohyby vo firme je napr. účtovný denník (viď. obrázok). Ako vidíte v účtovnom denníku, ready made firma má zaúčtované len základné imanie spoločnosti, čo je znakom toho, že inú činnosť nevykonávala.

(4) Je predajca ready-made firmy dôveryhodný? Ako si môžem overiť dôveryhodnosť predajcu ready-made firiem?

Na trhu nájdete množstvo spoločností, ktoré predávajú ready made firmy. Tu uvádzame niekoľko tipov ako si správne vybrať predajcu ready made firmy:

1. Referencie – autentická a najmä dôveryhodná referencia môže byť skvelým vodítkom pri výbere firmy

2. www.finstat.sk – overte si predajcu na finstate. Overte si, či nemá dlhy alebo či v minulosti nemal dlhy voči daňovému úradu a sociálnej poisťovni.

3. Ľudia vo firme – spoločnosť je len tak dobrá ako sú ľudia v nej. Skúste sa pozrieť kto je tvárou firmy. Ak je firma transparentná a ide tzv. „s kožou na trh“ bude to pravdepodobne dobrý znak.

4. Google recenzie – google recenzie sú dobrým vodítkom pri rozhodovaní. Pozrite si, čo hovoria o firme jej klienti.

Podnikajte bezpečne ešte dnes ako platiteľ DPH. Aktuálna ponuka ready made firiem registrovaných k DPH

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.