Rezervačný formulár - kúpa ready made akciovej spoločnosti

Vážený záujemca,
Ďakujeme Vám za prejavenie Vašej dôvery. Tento rezervačný formulár slúži na zistenie základných informácií o kupujúcich a o plánovanej podnikateľskej činnosti s kupovanou ready-made spoločnosťou. Odoslaním tohto rezervačného formuláru si neobjednávate záväzne žiadnu službu. Odoslaním formuláru len prejavujete záujem o kúpu ready-made spoločnosti. Účelom tohto kontaktného formuláru je zachovať transparentnosť pri kúpe ready made spoločnosti a prejavenie čestných úmyslov kupujúceho. Ihneď po obdržaní rezervačného formuláru Vás bude kontaktovať náš pracovník a obdržíte od nás cenovú ponuku.

Prosíme o vyplnenie nasledovných koloniek:

NADOBÚDATELIA AKCIÍ FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY (BUDÚCI AKCIONÁRI)

Musíte zadať aspoň jedného nadobúdatela typu právnická osoba, alebo dvoch typu fyzická osobaBUDÚCI ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI (člen predstavenstva nemôže byť súčasne aj členom dozornej rady)BUDÚCI ČLENOVIA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI (člen predstavenstva nemôže byť súčasne aj členom dozornej rady)PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

OSTATNÉ POŽIADAVKY

OSTATNÉ INFORMÁCIE

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri rezervácií alebo kúpe spoločnosti spracúvame v zmysle aktuálnej platnej legislatívy. Bližsie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu