Rezervačný formulár - kúpa ready made spoločnosti

Vážený záujemca,
Ďakujeme Vám za prejavenie Vašej dôvery. Tento rezervačný formulár slúži na zistenie základných informácií o kupujúcich a o plánovanej podnikateľskej činnosti s kupovanou ready-made spoločnosťou. Odoslaním tohto rezervačného formuláru si neobjednávate záväzne žiadnu službu. Odoslaním formuláru len prejavujete záujem o kúpu ready-made spoločnosti. Účelom tohto kontaktného formuláru je zachovať transparentnosť pri kúpe ready made spoločnosti a prejavenie čestných úmyslov kupujúceho. Ihneď po obdržaní rezervačného formuláru Vás bude kontaktovať náš pracovník a obdržíte od nás cenovú ponuku.

Prosíme o vyplnenie nasledovných koloniek:

BUDÚCI KONATELIA SPOLOČNOSTINADOBÚDATELIA OBCHODNÉHO PODIELU FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY (BUDÚCI SPOLOČNÍCI)

Musíte zadať aspoň jedného nadobúdatela
PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

OSTATNÉ INFORMÁCIE

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť SetupMART s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva všetky Vami poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S poskytnutými osobnými údajmi pvrevádzkovateľ narába s náležitou opatrnosťou a sú využité výlučne pre interné potreby prevádzkovateľa, nie sú poskytnuté ani sprístupnené tretím osobám.